Sponsorer

Et LAN er ikke gratis å arrangere og vi er avhengig av å ha gode hjelpere for å kunne gjennomføre TGEX, derfor vil vi rette en stor takk til våre sponsorer:


Moloen AS

Sponser TGEX med gode priser og riktig kunnskap på alt av lyd, lys og bildeproduksjon.